ข้อดีของการใช้บริการรถเช่า เพื่องานธุรกิจและงานราชการสำคัญ
ข้อดีของการใช้บริการรถเช่า เพื่องานธุรกิจและงานราชการสำคัญ
ความจำเป็นต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะสูง หรูหราเป็นพิเศษของทางราชการหรือบริษัทห้างร้านนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในแต่ละปี ทำให้การซื้อรถเพื่อใช้ในการนั้นไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจึงมักเลือกใช้บริการรถเช่าจากธุรกิจบริการให้เช่ารถแทน

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดหากซื้อรถ
หากปีหนึ่งๆ ใช้รถเพียงนับวันหรือนับเดือน การลงทุนเป็นล้านเพื่อซื้อรถดีๆ ไว้ใช้คงไม่ใช่นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ดี เพราะรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีวันเพิ่มค่า และตัดค่าเสื่อมแต่ละปีสูง อีกทั้งการซื้อรถต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นรายปีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น
  • ค่าประกันภัยชั้น 1 ทุกปี ยิ่งรถแพง หรูยิ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันสูง
  • ค่าต่อทะเบียนรายปี
  • ค่าบำรุงรักษาให้คงสภาพดี รวมถึงค่าจ้างคนดูแล
และหากในระหว่างที่รอใช้งานใหญ่ งานพิธีการที่ต้องการความหรูหรา สมฐานะ รถที่ใช้งานต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นเกิดขึ้นอีก เช่น ค่าน้ำมัน ทางด่วน ที่จอดรถ ค่าล้างรถ ต้องคอยเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดยที่ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า เมื่อถึงเวลาต้องใช้งาน รถดังกล่าวจะยังมีสภาพที่ดีพอจะใช้งานหรือไม่ เพราะรถที่ไม่ค่อยได้ใช้มักจะมีสภาพทรุดโทรมเร็ว

เลือกเช่ารถดีกว่าซื้อตรงไหน
  • รถได้รับการตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเยี่ยมอยู่เสมอมั่นใจได้ว่าไม่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทาง
  • สามารถเลือกประเภทของรถได้ตามความต้องการเป็นรายครั้ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนรถได้ต่างจากการซื้อเป็นเจ้าของซื้อคันใดก็ใช้แต่คันนั้น คันเดียว ผิดกับการเช่า เลือกได้เลย
  • ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำปีของรถ
  • ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาดูแล
  • ได้งานอย่างที่ตั้งใจด้วยต้นทุนราคาประหยัด เมื่อเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยหากซื้อรถ
  • งานสำเร็จดูดี สมบูรณ์อย่างที่ต้องการ นับเป็นการจ่ายที่คุ้มทุน
ในแง่ของผู้ให้บริการนั้น เมื่อธุรกิจให้บริการรถเช่าเป็นอาชีพที่ดี น่าสนใจ ย่อมมีคู่แข่งขัน บริษัท เค คาร์เรนทอล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์มากว่า 30 ปี ทำให้สามารถดูแล อำนวยความสะดวกในเรื่องบริการรถเช่าได้ถูกใจผู้ใช้บริการด้วยเงื่อนไขการเช่าที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของรถ มีให้เลือกเช่าตั้งแต่รถหรูหราในระดับพรีเมี่ยม พร้อมคนขับที่สุภาพเข้าใจงาน ส่วนกำหนดระยะเวลาการเช่า มีให้เลือกเช่าตามความจำเป็น ทั้งระยะสั้น รายวัน รายอาทิตย์ หรือหากต้องการเช่าระยะเวลาเป็นเดือนก็มีพร้อม
Copyright 2012 K CAR RENTAL. All Rights Reserved